Graduação

GRADUAÇÃO PERÍODO (tempo de treino) KATA CORRESPONDENTE
Faixa Branca
3 MESES
HEIAN SHODAN
Faixa Amarela
3 MESES
HEIAN NIDAN
Faixa Vermelha
3 MESES
HEIAN SANDAN
Faixa Laranja
3 MESES
HEIAN YONDAN
Faixa Verde
6 MESES
HEIAN GODAN
Faixa Roxa
9 MESES a 1 ANO
TEKKI SHODAN
Faixa Marrom
1 A 2 ANOS
BASSAI- DAI, JION, KANKU- DAI
Faixa Preta
VARIA DE ACORDO COM O DAN.

EMPI, JITTE, HANGETSU, TEKKI NIDAN, TEKKI SANDAN, BASSAI-SHO,JI IN, GANKAKU, SOCHIN, CHINTE, KANKU-SHO, NIJUSHIHO, MEIKYO, UNSU, WANKAN, GOJUSHIHO-DAI, GOJUSHIHO-SHO